top of page

PMO

One Pager עיצוב אתר

#webdesign #figma #branding

שירי, פרויקטורית מוכשרת ורבת פעלים ומיזמים, ביקשה ממני לעצב עבורה אתר One Pager - אתר הבנוי מעמוד אחד בלבד עם אזורי תוכן שונים. מבנה אתר כזה מתאים למי שרוצה להציג את עצמו ואת השירותים שלו באופן תמציתי וממוקד שמוביל את הגולשים במהירות מאזור לאזור. העיצוב כלל את אפיון ושרטוט מבנה העמוד בשלב הראשון, ו"מיני מיתוג" כולל עיצוב אייקונים והגדרת סכמת צבעים ופונטים בשלב השני.

על הפרויקט

bottom of page