top of page

ותיקים למען ותיקים הוא מיזם חברתי – כלכלי המעמיד במרכזו את האזרחים הותיקים. מטרת המצגת: להציג את המיזם באופן בהיר ותמציתי לבעלי עניין במטרה ליצור שותפויות. גם בעיצוב מצגת נשתמש בתהליכים ובכלי עבודה מתחום חווית המשתמש במטרה לשים במרכז את קהל היעד. כך נוכל ליצור מצגת ממוקדת, אסתטית ואפקטיבית. באופן אישי מרגש אותי לעבוד על מיזמים עסקיים שיש בהם ערך מוסף חברתי כמו ב"ותיקים למען ותיקים". הבחירה להעמיד במרכז את אוכלסיית האזרחים הותיקים שלרוב סובלת מיחס גילני ונגוע בסטריאוטיפים ובמקום זאת להתייחס אליה כאל הון אנושי עשיר ביכולות היא בחירה מרעננת ואף מרגשת.

#presentation #design #powerpoint #ux

עיצוב מצגת ותיקים

ותיקים למען ותיקים

Close Site Navigation
bottom of page