top of page

כבאות והצלה לישראל

עיצוב לוגו כב"ה

על הפרויקט

יחידת המתנדבים והמתנדבות של כבאות והצלה מודיעין שאני חברה בה נזקקה ללוגו שייצג אותה בכבוד. היחידה נקראת על שם אלעד יצחקי ז"ל, לוחם אש ומפקד יחידת המתנדבים לשעבר. לאחר המחקר וגיבוש הקונספט (חיבור לשם אלעד, לכיבוי, להתנדבות והגנה) התחלתי בסקיצות ידניות בעפרון על נייר במטרה לבחון רעיונות וכיוונים שונים. תוך כדי שרבוט נוצר הרעיון לחבר בין האות א', האות הראשונה בשם של אלעד לבין צורת האש והלהבות. האיור עבר עיבוד ממוחשב והתווסף לו המגן שממסגר את האייקון, מחזק אותו ומדגיש את מטרת היחידה וערכיה.

bottom of page