top of page

יחידת המתנדבים והמתנדבות של כבאות והצלה מודיעין שאני חברה בה נזקקה ללוגו שייצג אותה בכבוד. היחידה נקראת על שם אלעד יצחקי ז"ל, לוחם אש ומפקד יחידת המתנדבים לשעבר. לאחר המחקר וגיבוש הקונספט (חיבור לשם אלעד, לכיבוי, להתנדבות והגנה) התחלתי בסקיצות ידניות בעפרון על נייר במטרה לבחון רעיונות וכיוונים שונים. תוך כדי שרבוט נוצר הרעיון לחבר בין האות א', האות הראשונה בשם של אלעד לבין צורת האש והלהבות. האיור עבר עיבוד ממוחשב והתווסף לו המגן שממסגר את האייקון, מחזק אותו ומדגיש את מטרת היחידה וערכיה.

#logo #branding #illustrator #firefighters

עיצוב לוגו כב"ה

כבאות והצלה לישראל

Close Site Navigation
bottom of page