top of page

עיצוב עבור ערכת יצירה להכנת בובה מכף עץ שאנה המוכשרת מכינה בעבודת יד. הפרויקט הפך לפרויקט משפחתי – בתי נודבה לתפקיד דוגמנית הידיים, והכינה את הבובה בשלבים בזמן שאני צילמתי. לאחר מכן עיצבתי את החלק הקדמי של האריזה ואת הצד האחורי שכולל תמונות והוראות הכנה.

#graphicdesign #packagedesign

עיצוב גרפי אריזה

Anna Tenenbaum

Close Site Navigation
bottom of page