top of page

Anna Tenenbaum

עיצוב גרפי אריזה

#graphicdesign #packagedesign

עיצוב עבור ערכת יצירה להכנת בובה מכף עץ שאנה המוכשרת מכינה בעבודת יד. הפרויקט הפך לפרויקט משפחתי – בתי נודבה לתפקיד דוגמנית הידיים, והכינה את הבובה בשלבים בזמן שאני צילמתי. לאחר מכן עיצבתי את החלק הקדמי של האריזה ואת הצד האחורי שכולל תמונות והוראות הכנה.

על הפרויקט

bottom of page