top of page

מיתוג קמפיין בחירות

דנית ברביבאי

על הפרויקט

מיתוג קמפיין לבחירות המקומיות עבור דנית ברביבאי.

דנית הגיעה עם קונספט ראשוני שהיה צורך לדייק וללטש. הדבר הראשון שהמלצתי לדנית לעשות - לערוך שינוי קל בסלוגן: במקום "מנהיגה פורצת דרך" הצעתי לשנות ל- "עשייה פורצת דרך". כך הדגש הוא על ההישגים ועל העשייה של דנית, והמסר מתמקד בקהל הבוחרים ובצרכים שלו. את הסלוגן המעודכן עיצבתי בהטייה קדימה להדגשת המסר, ולצידו הוספתי אלמנט שהוא מעין דרך שמוסיפה עומק לעיצוב ומושכת את המבט של הצופה קדימה.

bottom of page